Babsans galleri

 

DM, Degenerativ Myelopati
Är en neurologisk sjukdom som drabbar ryggmärgen och ger upphov till svårigheter att samordna rörelser i bakben, svaghet i bäcken och känselbortfall.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång


MH, Malign Hypertermi
Utvecklar en extrem ökning av ämnesomsättningen om de utsätts för vissa anestesimedel. Denna ökning kan obehandlad leda till hög och snabb temperaturstegring.

DNA test av föräldradjur, autosomalt dominant arvsgång


vWD1, von Willebrands sjukdom
Blödar sjukdom. Blodet koagulerar ej korrekt, stor blödningsrisk. vWD1 är ofta mild till måttlig blödningsavvikelse.

DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång


Autosomal = icke könsbunden

Recissiv = gen som fodras i dubbel uppsättning


Här kommer kortfattad information om sjukdomar.

Rasklubben rekommendera att föräldradjur ögonlyses och knäleds undersöks innan parning.

Patella status:
Veterinär känner och bedömer hundens knän.
Man graderar på en skala från 0 till 3:
0: Normal
Grad 1. Patella kan luxeras manuellt men återgår spontant till normalt läge.
Grad 2. Patella kan lätt luxeras antingen manuellt eller spontant och kan förbli luxerad.
Grad 3. Patella är permanent luxerad

 

Ögonlysning:
Veterinär undersöker ögat med speciella ögoninstrument  för att se förändringar.

Katarakt
Grå starr är en grumling i ögats lins. Går att operera.
Kan vara ärftlig eller uppkommen.

PRA, Progressiv Retinal Atrofi
Förtvining av näthinnan, hunden blir blind
Ärftlig (autosomal recessiv)

Glaukom
Onormalt högt tryck i ögat. Smärtsamt, kan behandlas,
oftast äldre hundar drabbas.

CMR2, Canine Multifokal Retinopati
Ögonsjukdom – blåsor/veck på näthinnan i tidig ålder, som leder till blindhet
DNA test av föräldradjur, autosomal recessiv arvsgång

 

BNAt, Bandera’s Neonatal Ataxi
Tidigt debuterande neurologisk sjukdom, i lillhjärnan,  ofrivilliga skakningar
och motoriska svårigheter. Valpen lär sig aldrig att gå.
DNA test,  autosomal recessiv arvsgång

PH 1, Primary Hyeroxaluri
Ämnesomsättningssjukdom som leder till njursvikt och död i tidig ålder
DNA test, autosomal recessiv arvsgång

Autosomal = icke könsbunden

Recissiv = gen som fodras i dubbel uppsättning